Hudebník Václav Žákovec provozuje hudební činnost od roku 1970. V roce 1970 zahájil svoji pravidelnou hudební činnost v tanečním orchestru Ladislava Pícla z Kozojed ( Plzeň-sever ), ve kterém působil jako hudebník na akordeon, k tomu zpíval a zpracovával aranže pro taneční orchestr, zejména nové hity žádané při hudebních vystoupeních. Postupem času, který začal přinášet modernizaci nástrojů v souvislosti s vývojem elektroakustiky přešel z akordeonu na klasické elektronické varhany ( v roce 1974 ).

 Po odchodu ved. Ladislava Pícla z hudebního souboru na jaře roku 1980 převzal funkci vedoucího tanečního orchestru (kompletní rytmika, 2 trumpety, 2 saxofony, pozoun + zpěvy). Taneční orchestr v tomto rozsáhlejším složení fungoval až do roku 1994, kdy došlo k redukci na pouhých šest členů.  V tomto rozsahu funguje dodnes (kompletní rytmika, trumpeta, zpěvy).

 V roce 1997 se rozhodl ve svých 49 letech provozovat hudbu jako živnost. Protože by jenom samotná činnost šestičlenné hudební skupiny těžko zajistila dostatečný zdroj financí pro existenci, rozhodl se již v roce 1990 využít nejnovější digitální techniky pro zajištění dalších hudebních produkcí. Takto vzniklo dnes již známé duo Anna Volínová a Václav Žákovec. Díky novým elektronickým nástrojům vznikají i známá hudební alba této dvojice, ve kterých je obsažen zejména repertoár českých autorů i z předválečných let. Veškerá hudba na těchto nosičích je dílem Václava Žákovce a je na ní i patrný vývoj jak nástrojů, tak samotných hudebníků.

 Tyto stránky vznikají zejména pro příznivce naší hudby a přejeme si, aby informace na nich posloužily jako přehled naší hudební činnosti a třeba i přiměly čtenáře k návštěvě některých našich živých produkcí. Pokud přijdete, jste vítáni!

 

XHTML a Javascript :: Hodiny, Datum, Svátek :: DK-Studio.Net